Over mij

Wie ik ben…

Ik ben in 1973 geboren in de provincie Utrecht in een groot gezin. Als jongste nam ik niet altijd deel aan de snelheid en thema’s van een vol gezinsleven. Ik begreep weinig van de tranen, de boze woorden, de vreugde en de vele gedragingen die in mijn ogen niet logisch waren. Ik leerde vanaf de zijlijn observeren en piekerde me suf over het waarom van dit gedrag. Om te begrijpen, maar vooral om te kunnen helpen. 

Dit begrijpen en willen helpen bleek later een enorme drijfveer in mijn leven te worden. Ik studeerde voor hulpverlener, werd psycholoog, antroposofisch psychotherapeut, verdiepte me in geboortewerk, deed biografische coaching en praktiseerde verschillende bewustzijnsstromingen. Een geweldige reis. Het kinderlijk verlangen om te mogen helpen heeft zich kunnen transformeren naar een volwassen professionaliteit en de mogelijkheid om te kunnen werken vanuit mijn hoofd en hart.

Zonder de PRI-methode was mij dit denk ik niet gelukt. Dit is dan ook de methode die ik voornamelijk toepas. Het is een praktische en tegelijk diepgaande therapie- en bewustzijnsvorm. Krachtig omdat je er uiteindelijk zelfstandig mee aan de slag kan. Bosch gaat ervan uit dat negatieve basisovertuigingen over onszelf en anderen voortkomen uit vroegkinderlijke ervaringen. Deze ervaringen waren te groot voor het kind dat we waren om te verwerken en worden bedekt met illusies. Ik ben er zo enthousiast over geraakt, dat ik in opleiding ben gegaan en trainee ben in Past Reality Integration(7) (zie ook www.pastrealityintegration.com).

Mijn visie

Ieder mens wordt geboren met een vrije wil en een groot vermogen om te kunnen creëren. Iedereen is vrij om zijn of haar eigen bestemming te zoeken en  vrij om zijn of haar eigen afdruk in dit leven te maken. Met en ondanks alle mensen en gebeurtenissen die je omringen en omringd hebben. De keuze van vandaag is de toekomst van morgen. Ik hoop dat deze keuze steeds meer en vaker vanuit liefde gemaakt kan worden. 

Onze vrije wil
is een groot cadeau

Mijn missie

Ik wil je de mogelijkheden geven om elke dag opnieuw jouw ware zelf en potentieel te kunnen verwezenlijken. Zodat je elke dag de mogelijkheid hebt om je te bevrijden van negatieve en destructieve emoties, gedachten en gedragingen. Dat je om kan gaan met moeilijke uitdagingen en situaties. Ik doe dit oordeelsvrij met een onderzoekende en empathische houding en wil je leren dit ook op jezelf toe te passen. Ik streef naar duurzame verandering en autonomie.

Mensen hebben de neiging om waarheid te vervangen door opvattingen.

Veel van deze opvattingen worden geboren uit angst.

Het is de kunst om het leven vanuit het nu te ervaren.