Schuld en schaamte

Schuld en schaamte zijn negatieve emoties waar veel over is geschreven. Schaamte kan variëren van existentiële schaamte voor het feit dat je bestaat, tot functionele schaamte om in sociale situaties naar behoren te functioneren. Schuldgevoelens kennen we bijna allemaal. Vaak vinden we het best normaal als iemand zegt uit schuldgevoelens iets te doen, bijv. op bezoek gaan bij zieke ouders, een collega even extra steunen enz.

Schuld en schaamte zijn gevoelens die je behoorlijk in een neerwaartse spiraal kunnen doen belanden. Als je er veel last van hebt, kan je wereld zich steeds meer om deze gevoelens heen bouwen.

Ik ga ervan uit dat zowel schuldgevoelens als schaamtegevoelens niet in een volwassen leven thuis hoeven te horen. Wel verantwoordelijkheid, waarden en keuzes. Dat ze zetelen in een ander deel van ons brein (het emotionele brein) en een oorsprong hebben in vroegkinderlijke ervaringen die te groot voor ons waren om te kunnen verwerken. Dat het overlevingsmechanismen zijn die ons enorm hebben geholpen, maar waar je nu voorgoed afstand van kan doen.

Wil je weten wat hierin voor jou mogelijk is? Of ben je nieuwsgierig hoe dit zich in jouw leven heeft gemanifesteerd? Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.