Trauma

Een groot deel van onze opvattingen, bewust en onbewust, worden gevormd door ervaringen in het eerste deel van ons leven. Daarna bepalen je opvattingen hoe je tegen gebeurtenissen aankijkt. Mensen hebben dan ook de neiging om waarheid te vervangen door opvattingen.

Helaas heeft bijna elk mens ervaringen die te overweldigend zijn geweest voor het kind dat wij waren. Deze ervaringen worden afgesplitst terwijl de betekenis nog wel in onze ziel sterk aanwezig is. We kennen dit als destructieve opvattingen en angsten.  

Opvattingen als: ik kan het niet, ik durf niet, het is mijn schuld, het is gevaarlijk, de ander deugt niet, het kan me niet schelen, ik moet dit enz. 

Deze opvattingen zijn heel vaak niet waar, maar bepalen wel sterk hoe we het leven zien en ervaren. En dat vaak ook nog onbewust.

Triggers

Elke keer als het trauma wordt getriggerd door iets uit de buitenwereld, komt als vanzelf de negatieve opvatting erbovenop. Dit is een vicieuze cirkel waarin we steeds bevestigd zien wat we geloven. Dit heeft een diepgaand effect op onze gezondheid.

Een voorbeeld: als je door bepaalde ervaringen – deels bewuste, deels onbewuste – vindt dat je niet deugt, dan ga je je daarna gedragen. Bijvoorbeeld door heel hard te werken of enorme prestaties na te streven. Helaas zal dit nooit genoeg zijn, want de onbewuste overtuiging zal blijven staan. Je snapt dat dit een jarenlang patroon van over-spanning geeft op lichaam en geest. Gevolg: allerlei stressklachten, mogelijk zelfs burn-out.

In therapie kwam ik erachter dat ik erg negatief over mezelf dacht. Ik deed veel aan peptalk bij mezelf maar dat maakte me eigenlijk erg angstig. Dat vond ik vervelender dan die negatieve gedachten. Ik kwam er in therapie achter dat de negatieve gedachten voortkwamen uit iets wat ik had gezien die dag. Een van die dingen die mij triggerde was cynisme, een lacherige opmerking. Dat triggerde bij mij een enorm verdriet wat ik afdekte met negatief denken over mezelf. In plaats van mijn denken te veranderen ben ik gaan voelen wat eronder zit. De gedachtes blijven opkomen, maar maken me niet meer klein. Ik kon blijven staan en daardoor ook zien wat er allemaal wel goed was aan mezelf.”

Een ander voorbeeld

Als je door bepaalde ervaringen denkt dat de ander negatief over jou zal oordelen als je wat zegt, dan ga je je daarnaar gedragen. Je trekt je terug of laat je imponeren door de ander. Helaas bevestigt dit de basisovertuiging dat de ander negatief over jou denkt. De ander gaat immers over jouw grenzen, ziet jouw aandeel niet, is egoïstisch, vindt jou waardeloos enz. We zien wat we geloven. We kunnen ons dan terugtrekken uit contact, boos worden op alles en iedereen, ons compleet aangepast gedragen of worden depressief of angstig.

Gelukkig is het wel mogelijk om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Met PRI leer je hoe je stap voor stap oude overtuigingen kan loslaten door te gaan voelen wat eronder zit. En daarmee het heden weer open en onbevangen kan waarnemen.