Training & Intervisie

Training

Als psycholoog heb ik veel trainingen gegeven, voornamelijk in het onderwijs. Veel van mijn trainingen zijn gericht geweest op gedrag. Te denken valt aan omgaan met gedragsproblemen, gesprekstechnieken en ontwikkelingspsychologie. Trainingen zijn vaak gericht op zowel een stuk kennisontwikkeling als op de ontwikkeling van vaardigheden.

Momenteel geef ik voornamelijk trainingen op maat. Samen bekijk ik graag wat jij als opdrachtgever wil bereiken bij je cursisten en hoe we dat vorm kunnen geven. Ik ontwerp zowel trainingen als schriftelijke cursussen. Neem contact op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. 

Intervisie

Intervisie is er voor professionals die gezamenlijk met collega’s het gesprek willen openen vanuit hun professionele identiteit. Manon de Ruiter noemt deze professionele identiteit ook wel “het hart” van een organisatie.

Het gaat hier om met elkaar meedenken, maar ook om het gezamenlijk in ontwikkeling komen. Een ontwikkeling waarbij je continu op zoek gaat naar de verbinding tussen jou als persoon, de dagelijkse praktijk en de kennis die beschikbaar is in jouw vak. Met de bedoeling te groeien en te versterken in jouw professionele identiteit.

Intervisie wordt zinvol vanuit regelmaat, diepgang en gerichtheid. Hoewel dit heel goed zelfstandig kan, zijn er enkele valkuilen die het effect van intervisie makkelijk teniet doen. Bijvoorbeeld door de intervisievraag niet goed te ondervragen, eigen oplossingen op te dringen, te psychologiseren of te projecteren. Ik help je graag deze valkuilen te voorkomen en focus te houden op het intervisieproces. Neem contact op voor de mogelijkheden